Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Bên Lán Thương Binh

Anh hỏi em đã bao lần thức trắng
Em lắc đầu, nhắc chuyện đó làm chi
Bởi vì em người chiến sĩ quân y
Bên lán trực bao đêm rồi em thức trắng
Vết thương anh có chúng em chăm sóc
Chỉ mong sao anh hồi phục cho nhanh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét