Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Chẳng Thấy Già

Vui chiếu Đường thi chẳng thấy già
Giao lưu học hỏi nét tinh hoa
Đầu non sao sáng như tia ngọc
Mặt nước trăng soi tựa bóng ngà
Bầu rượu tri âm đâu cách trở
Túi thơ tình bạn chẳng hề xa
Tinh thần thanh thản thêm trường thọ
Sống khỏe, sống vui, ấm nếp nhà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét