Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Thăm Tam Cốc

Tam Cốc nơi đây thật tuyệt vời
Thuyền nan bến nước khách du chơi
Vào hang thưởng thức hồn hương động
Như cảnh thần tiên lẫn cõi đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét