Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Sao Gọi Cát Bà

Sao gọi Cát Bà, chẳng Cát Ông ?
Để cho thiếu phụ phải chờ trông
Ông trời sao nỡ chia đôi ngả
Để lỡ duyên ai, một kiếp chồng ?.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét