Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Một Thời

Một thời xẻ dọc Trường Sơn
Hành quân cứu nước chẳng sờn đôi vai
Một thời đạn nổ bên tai
Rau rừng cơm độn sắn khoai đã từng
Một thời đấu cật chung lưng
Tinh thần đồng đội đôi vang lừng chiến công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét