Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Nợ

Nợ với trần gian bạc mái đầu
Nợ tiền, nợ của nỗi lo âu
Nợ khi lỡ vận bao điều khổ
Nợ lúc sa cơ bấy nỗi sầu
Nợ nghĩa văn chương thêm gắn bó
Nợ tình thơ phú tiếp bền lâu
Nợ trí hướng xây cơ nghiệp
Nợ với trần gian bạc mái đầu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét