Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Thế Đứng Thăng Long

Vua Lý khi xưa chọn đóng đô
Thăng Long hào khí mở cơ đồ
Nước Nam thịnh trị bao triều đại
Đại Việt chấn hưng bấy ước mơ
Đào tạo nhân tài nâng trí tuệ
Xây nền văn hiến sáng thần thơ
Hôm nay Hà Nội trên đà mới
Đô thị vươn mình khắp ngoại ô.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét