Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Thăm Bích Động

Bích Động lưng chừng giữa núi non
Vẫn Đền, vẫn Miếu nét sơn son
Khen ai khéo tạc nên phong cảnh
Để mai ngàn thu vẫn sống tốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét